Λαπαροσκόπηση

Η ενδοσκοπική χειρουργική αποτελεί μία νέα εγχειρητική προσέγγιση, η οποία έφερε επανάσταση και άνοιξε νέους ορίζοντες στον τομέα της γυναικολογίας. Σήμερα, με την τεράστια ανάπτυξη της τεχνολογίας, η ενδοσκόπηση από το στενό φάσμα της διαγνωστικής έχει φθάσει στο σημείο αντιμετώπισης πάρα πολλών γυναικολογικών χειρουργικών παθήσεων. Το φάσμα των ενδείξεων της ενδοσκοπικής χειρουργικής συνεχώς διευρύνεται και θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η "εποχή της λαπαροτομίας παρήλθε". Οι ενδοσκοπήσεις στην Γυναικολογία διακρίνονται στην λαπαροσκόπηση και στην υστεροσκόπηση.

Πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής

Μετά από πολλούς προβληματισμούς η χειρουργική λαπαροσκόπηση αποδείχθηκε αποτελεσματική μέθοδος για την θεραπεία παθολογικών καταστάσεων των έσω γεννητικών οργάνων, λόγω των σοβαρών πλεονεκτημάτων της έναντι της κλασικής χειρουργικής. Ο μικρός χρόνος παραμονής της ασθενούς στην κλινική (1-2 ημέρες), το μικρό κόστος νοσηλείας, η ελάττωση του μετεγχειρητικού πόνου λόγω του μικρού μήκους τομών, το μικρότερο ποσοστό δημιουργίας μετεγχειρητικών συμφύσεων και η δυνατότητα ενδοσκοπικής χειρουργικής κατά την διάρκεια της διαγνωστικής λαπαροσκόπησης καθιέρωσαν την λαπαροσκοπική χειρουργική ως μέθοδο εκλογής για την αντιμετώπιση των περισσοτέρων παθολογικών καταστάσεων των έσω γεννητικών οργάνων.

Η ενδοσκοπική χειρουργική αποτελεί προέκταση της μικροχειρουργικής, μια και εφαρμόζονται πλήρως οι βασικές αρχές της, δηλαδή η μεγέθυνση, η σχολαστική αιμόσταση, η προστασία των ιστών του περιτοναίου και η διατήρηση των ιστών σε υγρή κατάσταση. Απαιτεί πλήρη γνώση της ανατομικής και της φυσιοπαθολογίας των έσω γεννητικών οργάνων, ικανή εμπειρία στην χρήση των ενδοσκοπικών μηχανημάτων, εργαλείων και τεχνικών, όπως και ειδική εξειδίκευση των αναισθησιολόγων.

Τεχνική της λαπαροσκόπησης

Υπό γενική ενδοτραχειακή αναισθησία δημιουργείται πνευμοπεριτόναιο με χορήγηση 3- 4 lit CO2 διομφαλικά με ειδική βελόνη (Verres).Κατά την δημιουργία του πνευμοπεριτοναίου πρέπει να ελέγχεται η ενδοκοιλιακή πίεση.

Στην συνέχεια εισάγεται στην πτυχή του ομφαλού, και αφού γίνει μία μικρή τομή μήκους 1 cm περίπου, ειδικό trocar (μικρός σωλήνας εισαγωγής των λαπαροσκοπικών εργαλείων) διαμέτρου 10mm συνήθως και ενώ η ασθενής ευρίσκεται σε θέση Trendeleburg (επικλινή θέση).

Κατόπιν εισάγεται το λαπαροσκόπιο διαμέσου του σωλήνα του trocar, συνδέεται με βιντεοκάμερα και με την βοήθεια ψυχρού φωτισμού επισκοπείται η περιτοναική κοιλότητα με επικέντρωση της προσοχής στην ελάσσονα πύελο. Ανάλογα με τα ευρήματα και το είδος της επέμβασης εισάγονται 1 έως 3 trocars διαμέτρου 5mm στο κατώτερο τμήμα της κοιλίας. Δια μέσου των trocars αυτών εισάγονται διάφορα εργαλεία , όπως τραυματικές λαβίδες σύλληψης, ψαλίδια, διαθερμία διπολική ή μονοπολική, ρύγχος συσκευής αναρρόφησης και πλύσης και λαβίδα υπερήχων(ειδική λαβίδα τομής και αιμόστασης με υπερήχους). Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εφαρμογής ακτινών Laser (CO2 ή Yag) διαμέσου του λαπαροσκοπίου, όπως επίσης και η τοποθέτηση ραμμάτων με ειδικά εργαλεία.

Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις

Λαπαροσκοπικά αντιμετωπίζονται παθήσεις των σαλπίγγων, των ωοθηκών, της μήτρας ή άλλες παθολογικές καταστάσεις της ελάσσονος πυέλου. Οι επεμβάσεις αυτές αφορούν στην υπογονιμότητα, στην γυναικολογική χειρουργική και στην ουρογυναικολογία.

Συμφυσιόλυση

Οι συμφύσεις της ελάσσονος πυέλου , περιορισμένες ή εκτεταμένες, χαλαρές ή στερρές, μπορεί να αφορούν όλα τα όργανα της ελάσσονος πυέλου και να είναι αιτία υπογονιμότητας ή και πυελικού άλγους. Με την βοήθεια της λαπαροσκοπικής χειρουργικής διενεργείται λύση των συμφύσεων με σκοπό την ανατομική αποκατάσταση των οργάνων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση της γονιμότητας, όταν υπάρχει πρόβλημα υπογονιμότητας, και την βελτίωση ή απαλλαγή από το χρόνιο πυελικό άλγος. Εκτιμάται ότι το ποσοστό κύησης μετά από λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση ανέρχεται στο 55-60%.

Κωδωνοπλαστική

Σε περιπτώσεις φίμωσης του τελικού τμήματος της σάλπιγγας (συγκόλληση των κροσσών μεταξύ τους χωρίς όμως να υπάρχει πλήρης απόφραξη)διενεργείται λαπαροσκοπικά διάνοιξη και αποκατάσταση του κωδωνικού άκρου. Το ποσοστό κύησης μετά την λαπαροσκοπική κωδωνοπλαστική ανέρχεται στο 50% περίπου, εξαρτώμενο φυσικά από την λειτουργική ικανότητα του επιθηλίου της σάλπιγγας.

Σαλπιγγοστομία

Εάν υπάρχει τελεία περιφερική απόφραξη των σαλπίγγων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία υδροσάλπιγγας, διενεργείται διάνοιξη του στομίου, αναστροφή και καθήλωση ώστε να διατηρηθεί η βατότητα. Η βελτίωση της γονιμότητας σε αυτές τις περιπτώσεις εξαρτάται από το μέγεθος της υδροσάλπιγγας, το πάχος του τοιχώματος της και την κατάσταση του επιθηλίου της. Το ποσοστό κύησης κυμαίνεται στο 20-30%.

Αναστόμωση σαλπίγγων

Σε περιπτώσεις απόφραξης της σάλπιγγας σε διάφορα τμήματά της διενεργείται λαπαροσκοπικά εκτομή της αποφραχθείσας περιοχής και με την βοήθεια ειδικών λεπτών ραμμάτων τελικο-τελική αναστόμωση. Τα αποτελέσματα εξαρτώνται από την αιτία της απόφραξης (φλεγμονή ή απολίνωση), τον χρόνο από την απόφραξη και φυσικά την τεχνική που ακολουθείται, σε γενικές γραμμές όμωςείναι ικανοποιητικά. Ιδιαίτερα , εάν η απόφραξη αφορά στον ισθμό ή στο κέρας της μήτρας, το ποσοστό επιτυχίας ανέρχεται στο 80% περίπου, λόγω του ότι τα υπόλοιπα τμήματα της σάλπιγγας, τα οποία έχουν και την σπουδαιότερη σημασία για την σύλληψη, είναι φυσιολογικά.

Σαλπιγγεκτομή

Όταν υπάρχει σοβαρού βαθμού βλάβη της σάλπιγγας και εκτιμάται ότι η εφαρμογή μιας από τις ανωτέρω επεμβάσεις δεν θα έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα ή ακόμη σε γυναίκες με υδροσάλπιγγες, οι οποίες πρόκειται να υποβληθούν σε εξωσωματική γονιμοποίηση, διενεργείται εξαίρεση της σάλπιγγας. Σαλπιγγεκτομή επίσης γίνεται σε ρήξη σαλπιγγικής κύησης.

Αντιμετώπιση παθήσεων των ωοθηκών

Οι ωοθηκικές κύστεις αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη επιτυχία λαπαροσκοπικά με εξαίρεση τους (κυστεκτομή), αφού έχει προηγηθεί λεπτομερής προεγχειρητική εκτίμηση, ώστε να αποκλεισθεί η περίπτωση κακοήθειας. Ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται ώστε να εξαιρεθεί ολόκληρη η κάψα της κύστης χωρίς να ραγεί, με προσπάθεια διατήρησης του ωοθηκικού ιστού. Σε περίπτωση υποψίας κακοήθειας, επιβάλλεται η διενέργεια ταχείας βιοψίας. Σε γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών που δεν έχουν ανταποκριθεί στις κλασσικές θεραπευτικές μεθόδους για επίτευξη κύησης, διενεργείται με την βοήθεια μονοπολικής διαθερμίας ή ακτίνων Laser drilling των ωοθηκών (δημιουργία μικρών πολλαπλών οπών, 5-6 ανά ωοθήκη).

Εξωμήτρια κύηση

Η έκτοπη κύηση αποτελεί σήμερα απόλυτη ένδειξη λαπαροσκοπικής αντιμετώπισης. Σε περίπτωση αδιατάρακτης σαλπιγγικής κύησης διενεργείται σαλπιγγοτομία, ενώ σε περίπτωση ρήξης σαλπιγγεκτομή. Εάν προτιμηθεί να ακολουθηθεί συντηρητική αντιμετώπιση όπως π.χ. στην διάμεση έκτοπη κύηση, χορηγείται λαπαροσκοπικά μεθοτρεξάτη.

Ινομυωματεκτομία

Η λαπαροσκοπική εξαίρεση των ινομυωμάτων της μήτρας διενεργείται σε επιλεγμένες περιπτώσεις. Ο αριθμός των ινομυωμάτων, το μέγεθος και η εντόπισή τους, ιδιαίτερα εάν ευρίσκονται πλησίον μεγάλων αγγείων, του ουρητήρα ή της σάλπιγγας, περιορίζει την εφαρμογή της λαπαροσκοπικής προσέγγισης . Η χορήγηση προεγχειρητικά GnRH αναλόγων ελαττώνει σημαντικά το μέγεθος των ινομυωμάτων και περιορίζει την απώλεια αίματος κατά την διάρκεια της επέμβασης.

Τα αποτελέσματα της λαπαροσκοπικής εξαίρεσης των ινομυωμάτων, εφ’όσον φυσικά τηρούνται τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί, κρίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικά.

Υστερεκτομία

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η μεγάλη εμπειρία που αποκτήθηκε τα τελευταία χρόνια βοήθησε ώστε η υστερεκτομία να μπορεί σήμερα σε αρκετές περιπτώσεις να διενεργηθεί λαπαροσκοπικά. Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται η λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη κολπική υστερεκτομία (LAVH).

Οι ενδείξεις της λαπαροσκοπικής υστερεκτομίας είναι οι αυτές με εκείνες της κοιλιακής, με ορισμένες φυσικά προυποθέσεις. Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά λόγω ελάττωσης της διάρκειας της επέμβασης, της απώλειας αίματος και των περιορισμένων μετεγχειρητικών επιπλοκών.

Λεμφαδενεκτομία

Η λαπαροσκοπική λεμφαδενεκτομία είναι εφικτή σήμερα και διενεργείται σε περιπτώσεις καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, του ενδομητρίου και των ωοθηκών. Η υπό μεγέθυνση εκτέλεση της επέμβασης, ο περιορισμός της αιμορραγίας και η δυνατότητα συνδυασμού της λαπαροσκοπικής λεμφαδενεκτομίας με την κολπική υστερεκτομία είναι στοιχεία που δικαιολογούν το ότι η επέμβαση αυτή κερδίζει, με την πάροδο του χρόνου, έδαφος έναντι της κλασικής.

Λαπαροσκοπική προσέγγιση της ακράτειας ούρων

Η δυνατότητα προσπέλασης του χώρου του Retzius οδήγησε στην εφαρμογή λαπαροσκοπικών τεχνικών για την ανύψωση του αυχένα της ουροδόχου κύστεως με σκοπό την αντιμετώπιση της ακράτειας των ούρων. Η αντιπροσωπευτική επέμβαση είναι η ουρηθροπηξία κατά Burch. Η τεχνική της εγχείρησης Burch συνίσταται στην παρασκευή του χώρου του Retzius και στην τοποθέτηση ειδικών ραμμάτων μεταξύ του συνδέσμου του Cooper και του ηβοουρηθρικού. Τα αποτελέσματα της επέμβασης είναι ικανοποιητικά με ποσοστό επιτυχίας 90% περίπου και ποσοστό υποτροπής 10%.

Άλλες επεμβάσεις

Λαπαροσκοπικά μπορούν να αντιμετωπισθούν και άλλες παθολογικές καταστάσεις της ελάσσονος πυέλου. Διατομή του προιερού νεύρου και των ιερομητρικών συνδέσμων σε περιπτώσεις χρόνιου πυελικού άλγους ή δυσπαρεύνειας, ανάρτηση του κολπικού κολοβώματος σε περίπτωση πρόπτωσής του και τέλος καταστροφή των εστιών ενδομητρίωσης στο τοιχωματικό περιτόναιο ή στα διάφορα όργανα της ελάσσονος πυέλου γίνονται λαπαροσκοπικά με ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Υδρολαπαροσκόπηση

Η υδρολαπαροσκόπηση είναι διαγνωστική μέθοδος, η οποία εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια. Με την βοήθεια ενός λεπτού καθετήρα εισάγεται από τον οπίσθιο κολπικό θόλο φυσιολογικός ορός στον δουγλάσειο χώρο και με την βοήθεια λεπτού και εύκαμπτου τηλεσκοπίου, που εισάγεται με τον ίδιο τρόπο όπως και ο καθετήρας, γίνεται επισκόπηση των σαλπίγγων, των ωοθηκών και του δουγλάσειου.

Η υδρολαπαροσκόπηση είναι μέθοδος διαγνωστική και δεν δίνει την δυνατότητα επεμβατικών χειρισμών, έχει το πλεονέκτημα όμως της εφαρμογής με τοπική αναισθησία σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου και άμεσης και ταχείας διάγνωσης σε περιπτώσεις πυελικού άλγους ή υπογονιμότητας. . 

Στοιχεία Κέντρου

Επικοινωνήστε με το μαιευτικό και γυναικολογικό κέντρο Ρόδου

Κωνσταντίνου Υδραίου 71
85100, Ρόδος
Τηλ. : 22410 35550, 22410 33454
Φαξ. : 22410 33550

Ωράριο

Ημέρα Ώρες Λειτουργίας Κέντρου Ώρες Ραντεβού
Δευτέρα 09:30 - 20:00 09:30 - 17:00
Τρίτη 09:30 - 20:00 09:30 - 17:00
Τετάρτη 09:30 - 18:00 09:30 - 13:00
Πέμπτη 09:30 - 20:00 09:30 - 17:00
Παρασκευή 09:30 - 18:00 09:30 - 14:00

Έντυπα Κέντρου

Ενημερωθείτε για βασικά μαιευτικά και γυναικολογικά θέματα, κατεβάζοντας τα έντυπα του κέντρου μας:

pdfΤεστ PAP και Κολποσκόπηση

pdfΕμβρυομητρική Ιατρική & Προγεννητικός Έλεγχος

pdfΤο Διαιτολόγιο της Μέλλουσας Μαμάς