Προγεννητικός έλεγχος

Προγεννητικός έλεγχος

Στο Μαιευτικό και Γυναικολογικό Κέντρο Ρόδου και στο τμήμα της Εμβρυομητρικής Ιατρικής εφαρμόζονται όλες οι σύγχρονες διαγνωστικές μέθοδοι προγεννητικού ελέγχου με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν συγγενών ανωμαλιών και τη γρήγορη αντιμετώπιση και περιορισμό των επιπλοκών τους.

1ο Τρίμηνο

6η - 8η εβδομάδα

Διακοιλιακό ή Διακολπικό Υπερηχογράφημα

Πραγματοποιείται τις πρώτες εβδομάδες μετά την καθυστέρηση της εμμήνου ρήσεως και ελέγχονται τα εξής σημεία:

 • Επιβεβαίωση ενδομήτριας κύησης
 • Προσδιορισμός αριθμού εμβρύων (μονήρης ή πολλαπλή κύηση)
 • Καρδιακή λειτουργία

 

11η - 14η εβδομάδα

Υπερηχογραφικός έλεγχος πρώτου τριμήνου

Μέτρηση αυχενικής διαφάνειας PAPP-A.

Κατά την εξέταση ελέγχονται τα εξής:

 • Παρουσία ή όχι ρινικού οστού
 • Εμβρυϊκή μέτρηση
  • Καρδιακή λειτουργία και συχνότητα
  • Προσδιορισμός της εβδομάδας κύησης - κεφαλοουραίου μήκους
  • Αμφιβρεγματική διάμετρος
 • Αυχενική διαφάνεια, η οποία είναι ο πιο αξιόπιστος δείκτης για τον έλεγχο χρωμοσωματικών ανωμαλιών (πχ σύνδρομο Down), συνδρόμων και συγγενών καρδιακών νοσημάτων.
 • Έλεγχος ανατομίας εμβρύου για πιθανές συγγενείς ανωμαλίες εμφανείς στο πρώτο τρίμηνο κύησης.
 • Προσδιορισμός της πιθανότητας για τρισωμία 21 (σύνδρομο Down)*, 18 και 13 με βάση την ηλικία της μέλλουσας μητέρας και του πάχους της αυχενικής διαφάνειας**.

Ο συνυπολογισμός ηλικίας και βιοχημικού test πρώτου τριμήνου (ΡΑΡΡ-Α και free β-hCG) μας δίνουν ένα καινούριο ποσοστό ανίχνευσης τρισωμίας 21 με αξιοπιστία 60%. Επιπλέον ο συνυπολογισμός ηλικίας -αυχενικής διαφάνειας - ρινικού οστού και βιοχημικού ελέγχου πρώτου τριμήνου ανιχνεύει τις χρωμοσωμιακές ανωμαλίες με αξιοπιστία πάνω από 90%.

Ηλικία 12η εβδομάδα Στη Γέννηση
20 1/1070 1/1530
25 1/950 1/1350
30 1/630 1/900
32 1/460 1/660
34 1/310 1/450
35 1/250 1/360
36 1/200 1/280
38 1/120 1/170
40 1/70 1/100
42 1/40 1/55
44 1/20 1/30

 

2ο Τρίμηνο

16η - 20η εβδομάδα

Τριπλό Test ή Αλφα (A) Test

Το Αλφα Test είναι μία εξέταση βιοχημικών δεικτών κατό ελέγχονται, στο αίμα της μητέρας, τα επίπεδα των εξής ορμονων:

 • B-hCG (βήταΧοριακής Γοναδοτροπίνης)
 • aFT (φετοπρωτεΐνης)
 • Ελεύθερης Οιστραδιόλης (α Ε3)

Σε ειδικό πρόγραμμα υπολογισμού και αφού προσδιοριστεί μ ηλικία κύησης γίνεται καταχώρηση των παραπάνω αποτελι στη συνέχεια προσδιορίζεται στατιστικά η πιθανότητα κινδύν βλαβών του νωτιαίου σωλήνα και χρωμοσωμιακών ανωμα τρισωμία 18 και 21). Το ποσοστό ανίχνευσης με την εξέταση αυτή κυμαίνεται στο 60%.

 

21η - 24η εβδομάδα

Υπερηχογράφημα 2ου επιπέδου

Κατά την υπερηχογραφική εξέταση ελέγχονται τα παρακάτω σημεία:

 • Βιομετρία/ Ανατομία (πλακούντας, αμνιακό υγρό, ομφάλιος λώρος)
 • Κεφαλή
 • Εγκέφαλος
 • Σπονδυλική στήλη
 • Τράχηλος / Δέρμα
 • Θώρακας / Πνεύμονες
 • Κοιλιακό Τοίχωμα
 • Γαστρεντερικό Τμήμα
 • Ουροποιητικό σύστημα
 • Άκρα
 • Γεννητικά όργανα
 • Doppler στην ομφαλική και στις μητριαίες αρτηρίες

Ταυτόχρονα αναζητείται υπερηχογραφικά η τυχόν παρουσία δεικτών (markers), οι οποίοι αυξάνουν τον κίνδυνο ύπαρξης χρωμοσωματικών ανωμαλιών (τρισωμία 21).

Με την υποστήριξη του προγράμματος ASTRAIA, αυνυπολογίζονται τα αποτελέσματα και επανεκτιμάται ο κίνδυνος χρωμοσωματικών ανωμαλιών.

 

3ο Τρίμηνο

28η - 32η εβδομάδα:

Υπερηχογράφημα εμβρυϊκής ανάπτυξης & έλεγχος εμβρυοπλακουντιακής κυκλοφορίας (Doppler).

Πρόκειται για μια γενική υπερηχογραφική εκτίμηση της καλής ανάπτυξης του εμβρύου. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης αξιολογούνται οι παρακάτω παράμετροι:

 • Μέτρηση μεγέθους και εκτίμηση του βάρους του εμβρύου
 • Μέτρηση ποσότητας αμνιακού υγρού
 • Θέση, εμφάνιση πλακούντα
 • Εξέταση εμβρυακών κινήσεων - Βιοφυσικό προφίλ
 • Αξιολόγηση - Διαφοροποίηση του καρδιακού ρυθμού
 • Έλεγχος της αιματικής ροής (Doppler) στα παρακάτω:
  • Μητριαία αρτηρία (Αρ & Δε)
  • Ομφαλική αρτηρία
  • Μέση εγκεφαλική αρτηρία

Το υπερηχογράφημα του 3ου τριμήνου συχνά συνδυάζεται με καταγραφή του καρδιακού παλμού του εμβρύου και της δραστηριότητας της μήτρας (Non Stress Test ή NST).

 

Επεμβατικές διαγνωστικές μέθοδοι για τον έλεγχο του καρυότυπου του εμβρύου

Ο μοναδικός τρόπος για να επιβεβαιωθεί απόλυτα εάν το έμβρυο πάσχει από χρωμοσωμιακές ανωμαλίες, όπως το σύνδρομο Down, είναι να ελεγχθεί το γεννετικό υλικό του, ο καρυότυπος, μέσω μιας επεμβατικής διαγνωστικής εξέτασης. Η αναγκαιότητα και η επιλογή της εξέτασης καθορίζεται μετά από ιατρική συμβουλή και η τελική απόφαση λαμβάνεται από τους γονείς. Δείγμα γεννετικού υλικού μπορεί να ληφθεί για τους παρακάτω ελέγχους:

 

11η — 13η εβδομάδα:

Λήψη τροφοβλαστικού ιστού (CVS)

Πρόκειται για τη λήψη και εξέταση χοριακών λαχνών, δηλαδή τεμαχίων του πλακούντα του εμβρύου. Εξετάζοντας τα κύτταρα του πλακούντα, μπορούμε να ελέγξουμε του χρωμοσώματα του εμβρύου. Η επέμβαση διαρκεί ελάχιστα λεπτά και γίνεται κάτω από άμεσο υπερηχογραφικό έλεγχο.

Η επεμβατική μέθοδος γίνεται στα Δωδεκάνησα από τους ειδικά εκπαιδευμένους ιατρούς του Μαιευτικού - Γυναικολογικού Ιδιωτικού Πολυιατρείου Ρόδου.

 

Από 16η εβδομάδα:

Αμνιοπαρακέντηση

Με μια λεπτή βελόνα αναρροφάται υπό υπερηχογραφικό έλεγχο μικρή ποσότητα αμνιακού υγρού, το οποίο και περιέχει ελεύθερα εμβρυϊακά κύτταρα. Στη συνέχεια απομονώνονται εργαστηριακά τα κύτταρα αυτά και ελέγχεται ο καρυότυπός τους.

 

30η εβδομάδα:

Ομφαλοπαρακέντηση

Με την εξέταση αυτή λαμβάνεται ποσότητα εμβρυϊκού αίματος από τον ομφάλιο λώρο του νεογνού. Απαιτείται σε σπάνιες περιπτώσεις, όταν χρειάζεται επιβεβαίωση του καρυότυπου του εμβρύου ή θεραπευτική μετάγγιση.

 

Σε όλες τις παραπάνω εξετάσεις τα πρώτα αποτελέσματα λαμβάνονται μετά την παρέλευση 24 έως 48 ωρών από την ημέρα επέμβασης και αφορούν τον έλεγχο σε 5 χρωμοσώματα (21,18,13, Χ, Υ)

Το πλήρες αποτέλεσμα και για τα υπόλοιπα χρωμοσώματα ακολουθεί σε 15 ημέρες - 21 εργάσιμες ημέρες περίπου. Η αξιοπιστία των παραπάνω αποτελεσμάτων φθάνει μέχρι και το 99.9%.

Ο κίνδυνος αποβολής στις επεμβατικές μεθόδους (αμνιοπαρακέντηση και βιοψία τροφοβλάστησης) κυμαίνεται από 0.5% έως 1%.

Στοιχεία Κέντρου

Επικοινωνήστε με το μαιευτικό και γυναικολογικό κέντρο Ρόδου

Κωνσταντίνου Υδραίου 71
85100, Ρόδος
Τηλ. : 22410 35550, 22410 33454
Φαξ. : 22410 33550

Ωράριο

Ημέρα Ώρες Λειτουργίας Κέντρου Ώρες Ραντεβού
Δευτέρα 09:30 - 20:00 09:30 - 17:00
Τρίτη 09:30 - 20:00 09:30 - 17:00
Τετάρτη 09:30 - 18:00 09:30 - 13:00
Πέμπτη 09:30 - 20:00 09:30 - 17:00
Παρασκευή 09:30 - 18:00 09:30 - 14:00

Έντυπα Κέντρου

Ενημερωθείτε για βασικά μαιευτικά και γυναικολογικά θέματα, κατεβάζοντας τα έντυπα του κέντρου μας:

pdfΤεστ PAP και Κολποσκόπηση

pdfΕμβρυομητρική Ιατρική & Προγεννητικός Έλεγχος

pdfΤο Διαιτολόγιο της Μέλλουσας Μαμάς